Kenmerken van tools: Acht dimensies

Tijdens de oriëntatie naar mogelijkheden voor de integratie van e-learning in een curriculum, ziet men door de enorme verscheidenheid aan tools soms door de bomen het bos niet meer. Tijdens deze zoektocht kan het nuttig zijn om bepaalde richtlijnen te kunnen volgen bij het maken van keuzes. TU Delft heeft een model ontwikkeld waarmee tools gedefinieerd kunnen worden aan de hand van acht dimensies (Jorge, Dopper, & Van Valkenburg, 2015; “Online Courses for Engineers, Designers and Scientists,” 2016). Deze zijn flexibiliteit, diversiteit, inclusiviteit, ondersteuning, interactiviteit, activiteit, contextualisering en innovatie.

Flexibiliteit van de tool heeft betrekking op de mate waarin studenten flexibel kunnen zijn in hun eigen leertraject. Een tool met een hoge mate van flexibiliteit geeft studenten de ruimte om te kiezen welke bronnen, methoden en onderwerpen ze gebruiken, en geeft studenten bovendien de vrijheid om te kiezen waar en wanneer ze studeren.

Diversiteit heeft betrekking op variatie van activiteiten, bronnen en toetsing. Een tool met een hoge mate van diversiteit biedt studenten verschillende soorten leeractiviteiten aan binnen een cursus, zowel individueel als in groepsverband. De tool biedt een grote diversiteit aan educatieve bronnen, en studenten worden op verschillende formatieve en summatieve manieren getoetst.

Inclusiviteit houdt in dat de tool beschikbaar is voor verschillende soorten studenten. Het is hiervoor belangrijk dat studenten de tool makkelijk kunnen openen en bedienen vanaf verschillende apparaten. De inhoud van tool wordt houdt rekening met studenten van verschillende geslachten en culturele achtergronden.

Ondersteuning heeft betrekking op de mate waarin de tool docenten de mogelijkheid biedt om studenten te ondersteunen in hun leerproces. Bij een tool met een hoge mate van ondersteuning krijgen studenten regelmatig feedback, advies en updates over de cursus.

Interactiviteit kan plaats hebben tussen studenten onderling, maar ook tussen studenten en docenten en tussen studenten en de inhoud van de cursus (bijvoorbeeld door zelftests). Een tool met een hoge mate van interactiviteit stimuleert studenten ervaringen te delen, te discussiëren, elkaar uit te dagen en van elkaar te leren.

Activiteit benadrukt het concept van leren door te doen (learning by doing). Om dit te stimuleren moeten de activiteiten binnen een tool aansprekend, interessant en relevant zijn.

Contextualisering situeert de leerstof in situaties en problemen uit de dagelijkse praktijk. Op deze manier wordt de leerstof relevanter voor de studenten, en is het makkelijker om de geleerde stof later te kunnen toepassen (transfer).

Innovatie betreft het gebruik van nieuwe tools, strategieën en inzichten, mits deze bijdragen aan de leerprestaties en een positieve bijdrage leveren aan de cursus.

Bij het kiezen of het ontwikkelen van een tool is het belangrijk om na te denken over bovenstaande dimensies, en in hoeverre deze van belang zijn voor de betreffende tool. Hierbij kunnen de dimensies worden gescoord op een schaal van 0 tot 5.

Dit model is niet bedoeld om tools te beoordelen, maar vooral om te kunnen reflecteren over wat belangrijk is aan een tool. Het is dan ook belangrijk om te realiseren dat een tool nooit volledig aan alle dimensies kan voldoen. Zo kan een tool met een zeer hoge mate van ondersteuning en interactiviteit nooit volledig flexibel zijn. Het spreekt dan ook voor zich dat verschillende tools in verschillende mate voldoen aan de acht dimensies. Dit kan worden gevisualiseerd aan de hand van radar graphs, waarin verschillende tools verschillende patronen zullen vertonen (zie Figuur 1; Jorge et al., 2015).

Illustratie blog

Figuur 1. The Online Learning Experience, Radar graphs voor MOOCs en online courses.
Copyright 2015 door TU Delft Online Learning. Overgenomen met toestemming.

Referenties

Jorge, N., Dopper, S., & Van Valkenburg, W. (2015). Defining a pedagogical model: The TU Delft Online Learning Experience. Paper presented at the Eden 2015, Barcelona.

Online Courses for Engineers, Designers and Scientists. (2016). Retrieved January 28, 2016, from https://online-learning.tudelft.nl

TU Delft (2015). Online Learning Experience [Graph].