het WATCHME-project – Pedagogische studentmodellen

In het kader van het WATCHME project (zie ook Blog van 6 maart) is ervaring opgedaan met het maken en toepassen van pedagogische studentmodellen.

Een studentmodel is een representatie van de interne toestand van een student op een bepaald moment. Zo’n model wordt gebruikt om aan de hand van observaties over die student (zoals beoordelingen in een e-portfolio) een voorspelling te doen over bijvoorbeeld het motivatie-niveau van die student.  Deze voorspelling vanuit het model wordt dan weer gebruikt om automatisch feedback aan de student (of docent) te presenteren, in dit geval binnen het e-portfoliosysteem.

In het WATCHME project gebruikten we een speciale vorm  van Bayesiaanse netwerken om deze representatie te maken (te weten Multi-entity Bayesiaanse netwerken). Dit gaf ons de mogelijkheid om met onzekerheid die veroorzaakt wordt door variatie in de beoordelingen, ontbrekende informatie, of inherente onzekerheid in de theoretische kennis om te gaan, en liet bovendien toe om rekening te houden met een varierende context per student. Iets wat met name in werkplekleren zeer relevant is.

“het WATCHME-project – Pedagogische studentmodellen” verder lezen

Het WATCHME-project: het gebruik van e-portfolio gegevens voor gepersonaliseerde feedback

Een aantal leden uit de taakgroep Onderwijsontwerp en e-learning waren betrokken bij het Europese WATCHME project (grant no 619349 ). Dit project startte in maart 2014 en liep tot eind februari 2017. Tijdens dit project werd op basis van gegevens die verzameld werden in een elektronsiche portfolio (e-portfolio), in dit geval EPASS, geautomatiseerde en gepersonaliseerde feedback ontworpen. De gegevens verzameld aan de hand van werkplekbeoordelingen werden verwerkt in een studentenmodel waardoor studenten zicht kregen op wat ze konden verbeteren (improvement feedback) voor specifieke competenties, maar ook meer metacognitieve of pedagogische feedback op basis van de analyse van deze gegevens over tijd. Deze pedagogische feedback bestond uit een aantal ‘alerts’ die automatisch werden gegeneerd wanneer er ofwel 1) inconsistentie in de portfolio zat, 2) er te weinig beoordelingen werden gegenereerd voor een bepaalde activiteit, 3) er te weinig diversiteit zat in wie beoordeelde, en 4) wanneer er plots een daling in de score op te merken was.

Wil je hier meer over weten kan je de opnames van de onderwijslunch van 7 februari bekijken: https://www.project-watchme.eu/demonstrations/

of kan je Geraldine Clarebout of Jeroen Donkers een bericht sturen.

PeerWise: Making exam questions as a student to learn!

During the EBMA annual conference: Crossing boundaries- assessment in medical education on October 14 2016, Jason Walsh of Cardiff University presented the evaluation of a formative assessment that they used at their medical school. They used the free software program PeerWise. A promising tool where students construct examen questions (multiple choice). This makes them think about the content, what a good question would be (and hence what they should know or gain insight in), what alternatives they should offer and hence determine what is not related to the question. In addition they also should add feedback to the different answer possibilities. Other students can then solve the questions or comment on the questions, for instance if they do not agree with the answer or with the feedback provided. From the evaluation done at Cardiff university it seems that students who construct questions and comment on questions benefit in term of knowledge gain, while this is not the case for just answering the questions.

Over two years, two cohorts (respectively 297 and 306 students) constructed 4971 questions, answered 606658 times and posted 7735 comments discussing the questions.

And perhaps you can even use some of the questions as real exam questions…..

 To get more information visit the website https://peerwise.cs.auckland.ac.nz/. You can register for free, and in any case look at some short introduction videos. Below a short introduction is shown.

If you want to try this out in your education, please let us know!