Geneeskundestudenten goed voorbereid naar verre landen: Blackboard in een blended learning module

Geneeskundestudenten (op master niveau) kunnen in hun 1-ste, 2-de of 3-de studiejaar coschappen lopen in het buitenland. Een coschap in een niet-westers land behoeft een andere voorbereiding dan een coschap in een buurland van Nederland. De module focust niet alleen op lokaal veel voorkomende ziekten maar ook op persoonlijke voorbereiding, zoals inzicht in veiligheid en omgaan met culturele verschillen. Alleen de studenten die naar het buitenland gaan moeten de ‘Pre-departure’ module volgen.

Deze blended learning module bestaat uit een online gedeelte (25 uur) en een face-to-face bijeenkomst (2 uur). Het online gedeelte bestaat uit vier onderwerpen: logistiek en veiligheid, infectieziekten, gezondheid van moeder en kind, en cultuur. Studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig volgen van de module en melden zich dan ook zelf aan bij de ‘organisation’ in Blackboard (just-in-time learning).

Na aanmelding krijgen studenten informatie over de module. Dit varieert van informatie over de onderwerpen tot de data van de face-to-face bijeenkomsten. Na het zorgvuldig lezen van de startpagina kan met de module gestart worden. Studenten starten met het onderwerp ‘logistiek en veiligheid’. Stap voor stap doorlopen ze de module. Zijn de studenten bij onderwerp ‘logistiek en veiligheid’ dan zien ze de andere modules nog niet. Ook binnen een onderwerp doorlopen studenten de stof stap voor stap. In Blackboard kan het zo worden ingesteld dat de student moeten klikken voor een volgende stap (voor de volgende tekst, video etc.).

Voorbeeld:
nynke1

Heb je de ‘HIV numbers (GAPMINDER)’ gelezen dan ‘klik je jezelf door’ via ‘MARK Reviewed’ naar de multiple-choice vragen (niet eerder zichtbaar):

nynke2

Na elk onderwerp moet of een opdracht of moeten multiple-choice vragen worden gemaakt. Als studenten alles doorlopen hebben kunnen ze zich via Blackboard voor een face-to-face bijeenkomst aanmelden. De opdrachten worden in deze face-to-face bijeenkomst in bijzijn van een tropenarts en een expert op veiligheidsgebied besproken.

Meer informatie (inhoudelijk): Dr. L. de Jonge en dr. M. Kruithof