Een mindmap-gebaseerd portfolio in de A-KO

Binnen de opleiding A-KO wordt al enige tijd gewerkt met een nieuw concept e-portfolio, dat speciaal hiervoor is ontwikkeld binnen de taakgroep E-Learning: het A-KOfolio.

Binnen de master opleiding A-KO is er veel aandacht voor reflectie over het eigen leerproces. Vanaf het begin is een portfolio daarbij erg belangrijk geweest. Eerst op papier, en later in Eleum. Standaard portfolio’s kunnen studenten en hun mentoren bij het reflectie-proces echter niet goed ondersteunen omdat het overzicht snel zoek raakt.

In het A-KOfolio hebben we dat verbeterd door zogeheten argumentatiekaarten als basisconcept te gebruiken. Dit zijn mindmaps waarin studenten hun argumentatie rond een bepaald aspect kunnen structureren.

akofolio

Op zo’n kaart kan de student bijvoorbeeld bewijsmaterialen (zoals toetsscores, of feedback) koppelen aan conclusies over de ontwikkeling van een competentie en daar vervolgens leerdoelen aan koppelen. Het A-KOfolio stimuleert ook de dialoog tussen mentor en student, omdat de mentor op de argumentatiekaarten commentaar en wijzigingen kan aanbrengen en zo in een aantal ronden met de student kan discussiëren.

In een recent artikel (Van Berlo, et.al., 2015) in  het themanummer over toetsing van het Tijdschrift voor Hoger onderwijs wordt het A-KOfolio beschreven en worden de eerste resultaten van onderzoek naar het systeem gepresenteerd.

Referentie:

Van Berlo, J., Heeneman, S., Verhoeven, B., Van der Vleuten, C., Donkers, J. (2015). Een mindmap-gebaseerd portfolio ter ondersteuning van reflectie in een competentiegericht onderwijsprogramma. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 33(2), 34-54.