Educational lunch lecture: Videos and Knowledge clips

On Tuesday April 2nd 2019 Maryam Asoodar and Jan Hensgens (both task group Instructional Design and eLearning) in cooperation with Ilse Sistermans (University Library) did a highly interactive lecture about the use of videos and knowledge clips for the Faculty FHML. This lecture was attended by about 40 staff members. The main focus was on a didactic perspective, emphasizing the necessity of an educational embedding or a video. The alignment of learning goals, the design of the education, the learning material and the clip has been discussed. Some guidelines about multi media design and some quality criteria to grade existing knowledge clips has been provided.The audience has been actively involved using the online tool Whooclap to discuss the Why, What, How or knowledge clips. Finally an overview of the production steps are provided. here (presentation as ppt file) .

Contact us via id_elearning@maastrichtuniversity.nl if you are interested in one of the follow-up activities:

Het houden van groepspractica, maar dan net iets anders.

Op verzoek van de practica anatomie, fysiologie, pathologie en statistiek is een Classroom Management System (CMS) aangeschaft om de efficiëntie in de computerzaal te vergroten. De CMS-software maakt het mogelijk om de studenten-PC’s te monitoren, daarop een centrale presentatie af te spelen en/of de controle op deze PC’s door de docent over te nemen. De eerste ervaringen zijn hoopvol. Een anatomie docent zegt hierover: “In het verleden werden de coupes enkel op de beamer getoond, waarbij de details wegvielen. Nu ik deze op de studenten PC’s kan presenteren, kan ik de studenten beter laten zien wat belangrijk is binnen de coupes”. Ook geeft het mogelijkheden tot meer interactie: “Ik geef de student een vraag en laat hem/haar dat aan de groep uitleggen. Als ik bij het rondlopen zie dat iemand het goed gedaan heeft, kan ik ook vragen of ze dat met de anderen willen delen.” Na een uitleg kan gevraagd worden dit op andere voorbeelden toe te passen en aan de groep te tonen. “Ik ga met de microfoon rondlopen en vraag wie bereid is de uitleg daarvan te geven. Ze laten daarmee zien dat ze in een andere context de visuele informatie zelf kunnen opzoeken.” De belangrijkste bijdrage van deze software is dat de gehele groep bereikt wordt en niet enkel de eerste rijen. Een andere docent kijkt terug en constateert: “De potentie van meer interactie kan ik niet direct inzetten. Als ik de studenten zou laten uitleggen wat ze gedaan hebben dan heeft 50% het toch op een of andere wijze fout gedaan. Het systeem maakt het wel mogelijk om gedetailleerd (op de eigen pc) te laten zien welke antwoorden goed zijn en waarom.”

Tegelijkertijd kent de inzet van deze software een keerzijde: “De practica wordt je geacht in eigen tempo te volgen en als je klaar bent, kun je naar huis gaan. Met deze groepsgerichte aanpak moet echter iedereen blijven zitten.” Een ander nadeel is dat het centraal de aandacht grijpen het eigen werkproces van de individuele student stoort. “Dit moet dus op een afgewogen wijze ingezet worden.” Tenslotte “mijn belangrijkste les is dat bij het introduceren van zo’n systeem de opzet van de practica nog eens goed doorgelicht zouden moeten worden.” Tot zover de eerste indrukken van enkele docenten. Indien je zelf overweegt om practica op een andere wijze in te richten of als je ondersteuning nodig hebt in het doorvoeren van aanpassingen, kun je de hulp inroepen van de taakgroep  via id_elearning@maastrichtuniversity.nl.

Interactive Word Cloud to activate pre-knowledge.

In my previous job as a lecturer at Hogeschool Zuyd I have run several workgroups on Qualitative Research for learning groups in their first year ICT. This course (in block 4) was more or less a continuation of a previous one about Applied Research (in block 2). To bridge both courses and to mobilise their pre-knowledge I used the technique of word clouding. On the basis of an easy question and using an online brainstorm the learners created a collective Word Cloud. My simple question was: “Write down the most important concepts, which popup in your mind concerning qualitative research”. After the input stopped, the final result was shown using a beamer.

answergarden

“Interactive Word Cloud to activate pre-knowledge.” verder lezen