Onderwijsontwerp

We hebben de term ‘onderwijsontwerp’ expliciet in onze naam gezet, omdat dat altijd deel uitmaakt van wat we doen. Er zijn altijd aanleidingen om iets aan te passen of het onderwijs te vernieuwen. Goede docenten zijn altijd bezig met het fine-tunen van hun onderwijs. Maar soms zijn er redenen om nog eens echt grondig te kijken naar het hele curriculum, naar een specifiek vak of aspect, of een klein onderdeel daarvan.

Dat geeft kansen, maar vraagt ook om een goede analyse om ervoor te zorgen dat we zoeken naar de oplossing voor een probleem en niet andersom naar een probleem voor een oplossing. Zo’n analyse kan soms heel snel kan gaan en soms wat meer tijd kosten. Vanuit de onderwijsontwerptheorie komen een aantal relevant vragen naar voren (Verstegen et al., 2009). Bijvoorbeeld:

 1. Zijn er specifieke problemen of aanleidingen om het onderwijs te herzien?
 2. Wat is de missie of visie van de opleiding op het gebied van onderwijs? Zijn er keuzes gemaakt op het gebied van leertheorieën, leerprincipes, of onderwijsvormen?
 3. Wie zijn de karakteristieken van de studenten? (bijv. Hoeveel studenten? Achtergrondskenmerken? Ingangsniveau? Leercapaciteiten?)
 4. Wat is de structuur van het curriculum? Waar zit het onderdeel dat we nu bekijken?
 5. Wat zijn de leerdoelen van dit onderdeel? Hoe zijn die gerelateerd aan de einddoelen? Aan de toepassing in de toekomstige beroepspraktijk?
 6. Welke werkvormen zijn er gepland? Zijn die in lijn met de onderwijsvisie, geschikt voor deze groep studenten?
 7. Wat is rol van de docenten in deze onderwijsvormen? Zijn zij in staat om studenten adequaat te ondersteunen?
 8. Hoe worden studenten getoetst (formatief en summatief)? Is de toetsing in lijn met onderwijsvisie, de leerdoelen en de gekozen werkvormen?
 9. Zijn er genoeg middelen? Bijv. Docenten, onderwijsruimtes, materialen.
 10. Wat zijn de percepties van verschillende stakeholders op dit curriculum of onderdeel? Wat vinden docenten, studenten, curriculumcoördinatoren, enz. ?

De vragen hoeven niet altijd allemaal even relevant en ze hoeven niet per sé in deze volgorde te worden beantwoord. Misschien is het zelfs wel beter om te beginnen met de laatste vraag. Wij gebruiken ze daarom vaak als een checklijst.

21st Century Skills?!

Zijn de studenten van nu echt anders dan de studenten van toen? Zijn de generatieverschillen echt, of vooral modekreten? Daar kunnen we het lang over hebben, maar feit is dat er veel veranderd is op het gebied van informatie zoeken en verwerken, en dat er een heleboel handige digitale tools zijn.

RSS, Wiki, Social bookmarking, Apps, repositories, enz. Wat is dat eigenlijk?

De Surf Academy heeft ze voor u op een rijtje gezet op: www.21edingen.nl

Een beschrijving van wat het is, links naar tools en instructiefilmpjes en een paar eenvoudige oefeningen om tools te leren kennen.

Leuk, maar wat doe je er dan mee in onderwijs? Want tools moeten een hulpmiddel zijn natuurlijk, en niet een doel op zich. Dan moeten we een stapje terug doen: wat is eigenlijk het doel? Welk probleem willen we oplossen? Wat willen we verbeteren? De taakgroep e-learning denkt graag met u mee. En misschien vinden we dan een mooie 21-ste eeuwse tool, of misschien besluiten we om een ouderwetse 20-ste eeuwse oplossing te proberen 🙂

P.S.: En studenten, die kunnen dat toch allemaal al? Vergeet het maar. De meesten zijn weliswaar heel bedreven in WhatsApp en Facebook, maar komen ook niet veel verder dan dat.

UM MOOC Problem-Based Learning: Principles and Design

Students at the centre! 

moocpage

Maastricht University (UM) has a strong tradition in Problem-Based Learning (PBL), focussing on small-group learning centered around authentic problems. At first sight, this is in contrast with the large-scale and often teacher-driven set-up of MOOCs. UM is, however, interested in exploring the potential of online PBL and the potential of MOOCs. To gain first-hand experience and to explore implications for UM staff and students UM developed a MOOC about PBL which is designed –as far as possible in the setting of a MOOC- in line with modern learning principles that are also at the basis of PBL: constructive, contextual, collaborative and self-directed learning: Problem-Based Learning: Principles and design. Students at the centre!

A university-wide project team, consisting of 34 people from all faculties, was responsible for this innovative MOOC design. The course is centered around a set of authentic problems organized in three different tracks:

 • The role of the tutor in PBL
 • Designing PBL problems and courses
 • Assessment and organisational aspects of PBL

Participants work in groups on authentic problems in a similar way as face-to-face PBL tutor groups, except that they work online and do not have a tutor.

“UM MOOC Problem-Based Learning: Principles and Design” verder lezen