Neem een college op en gebruik de collegetijd (nu groepssessie) om kennis toe te passen: Flipping the classroom!

Opleiding: Bachelor Gezondheidswetenschappen, Jaar: 2
Richting: Beleid, Management en Evaluatie van Zorg (BMEZ)
Onderwerp: Wonen met zorg in Nederland
Aantal studenten: 70
Docent: Dr. H. Verbeek (Department Health Service Research (HSR))

Het standaard format (7-sprong taak met een daarbij behorend college van 2 uur) wordt vervangen door een nieuw format waarin kennis moet worden toegepast. Studenten krijgen in de voorbespreking een taak die ze in de onderwijsgroep moeten voorbereiden. De eerste vijf stappen van de 7-sprong wordt hiervoor gebruikt. Studenten gaan naar huis om zich op de groepssessie voor te bereiden. Op de student portal kan de student opgenomen videocolleges en literatuur vinden. De videocolleges zijn geknipt in onderwerpen van 10-15 minuten. De videocolleges zijn gemaakt met de desktop versie van MediaSite (meer informatie: vraag de bibliotheek).

Materiaal op de student portal:

In een groepssessie van 20 studenten (duur is 1,5 uur) worden de leerdoelen beantwoord. Onduidelijkheden worden direct besproken. Het voordeel hier is dat studenten rechtstreeks vragen aan de docent kunnen stellen. De docent, de expert, is diegene die de videocolleges heeft opgenomen. Als de stof duidelijk is, wordt de groep verdeeld in verschillende kleine groepjes. De groep speelt een casus na (rollenspel). In de casus moet voor een mevrouw naar een gepaste woning gezocht worden. Elk groepje bereidt een rol voor, dat kan een beleidsmedewerker zijn of een verzekeraar of een familielid etc. De vergadering wordt door de docent voorgezeten. Elke groepje stuurt een afgevaardigde naar de vergadering. Aan het eind van de vergadering moet duidelijk worden voor welke woonvorm gekozen wordt.