Opnemen van colleges

In collegejaar 2015-2016 wordt een pilot gedraaid met het opnemen van colleges. De colleges van het blok ‘Gezondheid, voeding en beweging’ in het nieuw ontwikkelde gezondheidswetenschappen curriculum zullen worden opgenomen wanneer zij plaatsvinden in de Maastrichtzaal. Deze grootste collegezaal op de Randwyck locatie is tijdens de verbouwing van augustus voorzien van zowel een camera als een recorder. Meerdere collegezalen op Randwyck zijn inmiddels voorzien van een camera, maar de Maastrichtzaal (UNS40) is samen met de Bonte zaal (UNS50) en het Auditorium (OXF55) nog een van de weinige locaties waarop ook al daadwerkelijk opgenomen kan worden omdat er ook een recorder en bekabeling geplaatst is.

De colleges van het blok worden opgenomen en zo snel mogelijk na de opname geüpload, bewerkt en beschibaar gesteld op EleUM. Studenten kunnen het college dus achteraf bekijken (niet live volgen). Na afloop van het blok zullen het gebruik van de opnames, aanwezigheid bij colleges en kwalitatieve student- en docentgegevens gebruikt worden om deze pilot te evalueren. Hieruit volgt vervolgens een advies om de opnames van colleges te stoppen, voort te zetten of uit te breiden naar andere blokken.

Op dit moment wordt de recorder uniek gebruikt voor deze pilot, het is op dit moment nog niet mogelijk om andere colleges op te nemen.