Blackboard Collaborate voor bachelorstudenten gezondheidswetenschappen: Adoptie van een patiëntenorganisatie

Patiënten worden door de overheid en door andere stakeholders in de zorg steeds meer gezien als een belangrijke partij in de gezondheidszorg. De rol en betekenis van patiëntenorganisaties in de gezondheidszorg in Nederland komen in dit project (8 weken) aan bod. Circa vier studenten vormen een projectteam dat een opdracht uitvoert. Aan elk projectteam wordt een patiëntenorganisatie (diabetesvereniging, borstkankervereniging, Parkinson vereniging etc.) toegewezen. Deze organisatie wordt als het ware door het projectteam ‘geadopteerd’. Het projectteam voert een onderzoek voor de patiëntenorganisatie uit. In overleg met de patiëntenorganisatie formuleert het projectteam een probleemstelling. In een projectplan wordt de inhoudelijke aanpak van het onderwerp beschreven. Het projectteam voert het onderzoek zelfstandig uit.

nynke3

In week 1 krijgen de studenten een inleidend college over ‘patiëntenorganisaties’ en wordt het project ‘Adoptie van een patiëntenorganisatie’ geïntroduceerd. Elke week (behalve week 7) hebben studenten contact (online of face-to-face) met de begeleidende docent. De docent bespreekt met de studenten de voortgang van het project. De online bijeenkomsten worden georganiseerd met behulp van Blackboard Collaborate, een webconferencing tool. In een 10-minuten durende sessie wordt dit programma aan de studenten uitgelegd. Vooraf moeten ze wel een programma hebben gedownload.

Blackboard Collaborate programma:

nynke4

 

Naast de drie online spreekuren zijn drie verplichte face-to-face bijeenkomsten gepland, waarin studenten voor elkaar een presentatie houden. In de laatste bijeenkomst vindt een symposium plaats. De vertegenwoordigers van alle betrokken patiëntenorganisaties worden voor dit symposium uitgenodigd. Het projectteam presenteert de bevindingen op dit symposium en schrijft een rapport, dat naar de desbetreffende patiëntenorganisatie wordt gestuurd.

Meer informatie (inhoudelijk): Dr. N. de Jong